Enginyeria i construcció

 

Naus industrials, Centres comercials i Oficines

Enginyeria
Enginyeria i construcció

El procés per dur a terme una construcció industrial és diferent del de la construcció tradicional. El procés és complex, i hi ha múltiples factors que intervenen en l'èxit final del projecte.

Per afrontar aquest repte amb èxit, a EGEIN disposem d'un equip pluridisciplinar de formació tècnica altament qualificada en les diferents àrees de l'empresa, comptant amb enginyers, arquitectes, professionals de la construcció, economistes, tècnics en medi ambient, tècnics en seguretat i salut laboral, etc. Tot aquest equip de professionals aporten el valor afegit a cadascun dels processos que integren els projectes i la seva gestió.

A EGEIN ens preocupa la formació continuada del recursos humans que constitueixen l'organització i per això assumim aquest procés de millora permanent com a part de la nostra feina.

El segon aspecte que garanteix l'èxit dels projectes que implantem és l'àmplia experiència que han assolit els professionals i equips de l'organització durant els més de 30 anys d'especialització en el sector de la construcció industrial i terciària. Aquesta experiència ha fet que EGEIN sigui una empresa líder i altament especialitzada i que s'hagi convertit en una referència del serctor en el nostre territori.

A EGEIN estem segurs d'aportar un valor afegit al projecte dels nostres clients molt superior al d'una constructora convencional, amb l'aportació dels departaments d'enginyeria i oficina tècnica propis amb alt nivell de formació i experiència especialitzada en obres de tots els sectors industrials i de serveis.

A EGEIN som conscients que una empresa la forma el capital humà que la integra, i durant molts anys ens hem esforçat per disposar d'un equip humà altament implicat en les tasques que desenvolupa, en totes les àrees i nivells de l'empresa.

El valor més important de EGEIN és el capital humà que integra totes i cadascuna de les diferents àrees de l'organització.

Pdf

Construcció
Enginyeria i construcció

EGEIN construccions és una empresa altament especialitzada en la construcció industrial i terciària. Disposar d'aquest alt nivell d'especialització d'una tipologia constructiva diferenciada i altament industrialitzada, juntament amb la professionalitat del nostre equip humà, altament format en enginyeria i arquitectura industrial, i l'experiència adquirida en la construcció de més d'un milió de metres quadrats amb referències en tots els sectors industrials i de serveis, fan de EGEIN una empresa líder en la qualitat dels projectes que executa.

A EGEIN, la qualitat és una forma d'entendre la nostra feina. Des de la innovació i eficiència en els processos i materials, els controls de qualitat de materials en fases de planificació en oficina tècnica i d'execució d'obres, fins el detall en els acabats, fan que el conjunt assoleixi un alt nivell de satisfacció dels nostres clients amb una òptima relació del ràtio qualitat/cost.

Una edificació industrial, comercial o unes oficines han de perdurar durant tota una vida. És per aquest motiu que la qualitat en els processos i materials d'edificació són, juntament amb el disseny i la funcionalitat del projecte, els aspectes més importants que han motivat a centenars de clients a confiar la construcció dels seus projecte a EGEIN Construccions durant més de trenta anys.

EGEIN Construccions aporta valor al seu projecte.


Pdf

Experiència
Enginyeria i construcció

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum
Equip tècnic
Equip tècnic multidisciplinar en enginyeria, arquitectura i construcció

Egein posa a la disposició dels seus clients i col.laboradors la implicació d’un equip tècnic multidisciplinar en els camps de l’enginyeria i arquitectura de projectes industrials, retail i terciaris, des de la implantació o layout, el disseny i càlcul per optimització dels projectes fins a l’execució d’obra civil i muntatge d’estructures i tancaments d’acer i prefabricats de formigó, amb equips propis, amb una experiència i especialització de referència en el sector. 
Contacte
Social

Localització

© Egein 2019