Notícies

 

EGEIN - ENGINEERING & CONSTRUCTION

Reestructuració planta industrial a Torraspapel

25.09.2013

EGEIN ha conclòs amb èxit una complexa operació de substitució d'estructura i cobertes a les naus de fabricació de paper i  estucadora de la fàbrica de Sant Joan les Fonts de forma coordinada, per no interferir en el procés productiu de TORRASPAPEL, que ha pogut mantenir les màquines, bobines i personal en actiu. L'actuació s'ha realitzat amb èxit tot i la dificultat tècnica d'execució i els terminis.

Per assolir amb èxit el compromís amb el client, EGEIN ha intervingut de forma integral des d'un inici amb el  desenvolupament d'enginyeria i càlcul estructural, la programació de la intervenció coordinada amb els serveis tècnics de TORRASPAPEL i l'execució claus en mà de l'actuació consistent en la retirada de vànols d'estructura i coberta i el muntatge d'una estructura d'acer, coberta deck i façanes.

Tot això realitzat en un termini d'execució rècord, realitzat amb estricte compliment de la planificació prevista mitjançant un elevat  grau de compromís i implicació de l'equip d'EGEIN, des del personal tècnic fins al personal de muntatge i execució de l'obra, i tot això amb elevat grau de satisfacció de TORRASPAPEL.


Amb aquesta actuació s'ha aconseguit un millor aïllament de l'edifici i millora de l'enllumenat natural, reduïnt així el consum energètic de l'edifici i afavorint les condicions de treball a la fàbrica.

Compartir
Imprimir
Contacte
Social

Localització

© Egein 2019