Serveis


Enginyeria

Arquitectura Industrial, Urbanisme, Energies Renovables i Medi Ambient.

Serveis
EGEIN ofereix els seus serveis d’enginyeria i arquitectura industrial en la planificació de les necessitats tècniques, d’espais i serveis  mitjançant l’estudi conjunt amb el client de layouts i processos industrials, logístics i de serveis, així com els serveis  tècnics d’arquitectura i urbanisme per adequació o canvis reguladors en matèria urbanística  que permeti la implantació dels nostres clients.

A través d’un equip pluridisciplinar, EGEIN participa en la redacció de projectes mediambientals, estudis d’impacte ambiental i projectes d’energies renovables, en especial dintre del  camp de l’energia solar fotovoltaica i biomassa.
Contacte
Social

Localització

© Egein 2019