Serveis


Enginyeria

Seguretat i Salut en obres de construcció i instal·lacions

Serveis
EGEIN enginyeria ofereix els serveis de prevenció de riscos laborals mitjançant tècnics  acreditats i amb experiència en  la planificació i control dels procediments de  seguretat i  salut en l’execució d’obres i instal·lacions en fase  de  projecte i en fase  d’execució, en les condicions òptimes de seguretat per la minimització de riscos d’accidents i malalties  professionals de  tots els treballadors i interventors en el projecte.
Contacte
Social

Localització

© Egein 2019