Serveis


Enginyeria

Project Management i gestió integral d’obres

Serveis
EGEIN enginyeria ofereix els serveis de Project Management aportant el know-how del seu equip pluridisciplinar i experiència contrastada en el procés de direcció de projectes, responsabilitzant-se del control, gestió i coordinació del projecte i la seva execució des d’un inici fins a la posada en marxa de les instal·lacions productives o de serveis, redactant els plecs de sol·licitud d’ofertes, estudis comparatius, planificació d’execució, seguiment i coordinació d’obres, control econòmic en fase d’execució i recepció d’obres i instal·lacions per a un correcte desenvolupament,  d’acord amb els objectius planificats conjuntament amb el Promotor del  projecte.
Contacte
Social

Localització

© Egein 2019