Serveis


Enginyeria

Projectes de construcció de naus i plantes industrials

Serveis
Disseny i redacció del projecte integral de  construcció de naus i plantes industrials, optimitzant la solució constructiva i estructural, ja sigui en acer o en formigó prefabricat, en funció de les necessitats del client i els requeriments específics de geotècnia, topografia i condicionants administratius basats en la qualitat de l’edificació, els terminis d’execució d’obres i l'optimització del cost total i dels consums posteriors d’utilització i manteniment.

EGEIN és especialista en la redacció integral dels projectes mitjançant un equip tècnic multidisciplinar d’arquitectes, enginyers industrials, enginyers en la construcció, arquitectes tècnics, tècnics en medi ambient i delineants projectistes que aporten una visió multidisciplinar d’alt valor afegit i especialització professionalitzada als projectes dels nostres clients, basat en el know-how, l’experiència internacional adquirida i la formació continuada i actualitzada del nostre equip tècnic i dels col·laboradors externs.
Contacte
Social

Localització

© Egein 2019