Serveis


Enginyeria

Direcció Facultativa d’obres de construcció

Serveis
Direcció facultativa d’obres de construcció i instal·lacions de naus i plantes industrials, construcció d’edificis comercials,  logístics, agroalimientaris i d’oficines o serveis, garantint la correcta execució de les  obres i instal·lacions des de la fase de projecte fins a la recepció  definitiva d’obra i controls  posteriors, mitjançant els millors i avançats procediments de construcció per garantir una òptima qualitat de l’edificació, en compliment dels requeriments de projecte i les necessitats del client, sense desviacions en el pressupost del projecte i amb l’estricte  compliment o millora de la planificació  d’execució d’obres per garantir-ne el termini d’entrega.
Contacte
Social

Localització

© Egein 2019