Serveis


Enginyeria

Projectes de construcció d’edificis comercials, logístics, agroalimentaris i d’oficines

Serveis
Disseny i redacció del projecte integral de construcció d’edificis comercials,  logístics, agroalimientaris i d’oficines o serveis, optimitzant la solució constructiva i estructural, ja sigui en acer o en formigó prefabricat, en funció de les necessitats del client i els requeriments específics de geotècnia, topografia i condicionants administratius basats en la qualitat en l’edificació, els plaços d’execució d’obres i la optimització del cost total d’execució i dels consums posteriors d’utilització i manteniment.

EGEIN és especialista en la redacció integral dels projectes mitjançant un equip tècnic multidisciplinar d’arquitectes, enginyers industrials, enginyers en la construcció, arquitectes tècnics, tècnics en medi ambient i delineants projectistes que aporten una visió multidisciplinar d’alt valor afegit i especialització professionalitzada als projectes dels nostres clients, basat en el know-how,  l’experiència internacional adquirida i la formació continuada i actualitzada del nostre equip tècnic i dels col·laboradors externs.
Contacte
Social

Localització

© Egein 2019