Serveis


Construcció per usos

Edificació industrial

Serveis
EGEIN Construccions us ofereix el servei de disseny i execució integral de naus i plantes industrials des de l’inici fins a l’entrega claus en mà de l’edifici o instal·lacions industrials, optimitzant la solució constructiva i estructural, ja sigui en acer o en formigó prefabricat, i utilitzant procediments i tecnologies industrials innovadores que permeten optimitzar la qualitat, els costos i terminis d’execució de l'obra.

EGEIN Construccions posa al servei  dels seus clients un equip tècnic pluridisciplinar i especialitzat, format per arquitectes, enginyers industrials, enginyers en la construcció, arquitectes tècnics, tècnics en medi ambient, delineants projectistes i equips  de muntatge i obra civil, amb  àmplia  experiència  en  la construcció industrial, que aporten una visió multidisciplinar d’alt valor afegit als projectes dels nostres clients, basat en el know-how,  l’experiència internacional adquirida i la formació continuada i actualitzada del nostre equip tècnic i dels col·laboradors externs.
Contacte
Social

Localització

© Egein 2019