Serveis


Construcció per tipologia

Naus i edificacions prefabricades de formigó

Serveis
EGEIN Construccions disposa d’una àmplia experiència i  Know-how en el disseny, càlcul i muntatge d’estructures pretensades de formigó amb múltiples solucions constructives en funció dels requeriments tècnics i necessitats  del client, sempre amb una anàlisis globlal del projecte en el disseny i optimització del conjunt de  l’estructura, els  tancaments i la fonamentacions en funció característiques geotècniques de portabilitat del terreny. Aquesta visió del projecte com un tot, ens permet optimitzar el conjunt de la obra i no quedar-se en una visió parcial que podria provocar sobrecostos o retards en execució d’altres unitats d’obra.

La nostra vocació per la qualitat a l’edificació i per la millora continua, ens ha portat durant aquests anys a desenvolupar, conjuntament amb equips col.laboradors de disseny i fabricació, solucions industrialitzades  innovadores en el camp dels  prefabricats de  formigó com és el panell de tancament amb aïllament de baixa transmissió tèrmica i ruptura de pont tèrmic que ens garantir un estalvi energètic amb  reducció  del consum i una millora significativa del confort en els edificis, amb un cost i plaç d’execució altament competitius en el camp de  l’edificació industrial, comercial i terciària.

En el camp de l’edificació prefabricada hem introduït millores continuades, com són el disseny i fabricació flexible de  peces que ens permet amb el sistema de fabricació industrialitzada una millor adaptació a projectes singulars , la pintura anticarbonatació per protecció del formigó incorporada de  sèrie als nostres projectes,  entre d’altres.
EGEIN Construccions posa al servei dels seus clients el know-how d’un equip tècnic format per enginyers industrials, arquitectes tècnics i equips de muntatge altament especialitzats i amb una dil.latada experiència en el camp de les estructures i tancaments prefabricats en el  sector de  la constucció industrial, comercial i terciària.
Contacte
Social

Localització

© Egein 2019