Serveis


Construcció per tipologia

Naus i edificacions mixtes

Serveis
EGEIN Construccions us ofereix el servei de disseny i execució integral de naus i plantes industrials des de  l’inici fins a l’entrega claus en mà de l’edifici o instal.lacions industrials, optimitzant la solució constructiva i estructural, ja sigui en acer o en formigó prefabricat, i utilitzant procediments i tecnologies industrials innovadores que permeten optimitzar la qualitat, els costos i plaços d’execució en obra.

EGEIN, per la seva formació i experiència en el  camp de l’edificació metàl.lica i en el camp de les  solucions prefabricades de formigó, disposa d’una visió transversal i integral de les edificacions, contemplant les solucions  mixtes entre els dos sistemes constructions en funció de les necessitats i requeriments tècnics del projecte.

EGEIN Construccions posa al servei  dels seus clients un equip tècnic pluridisciplinar i especialitzat format per arquitectes, enginyers industrials, enginyers en la construcció, arquitectes tècnics, tècnics en medi ambient, delineants projectistes i equips  de muntatge i obra civil amb  àmplia  experiència  en  la construcció industrial que aporten una visió multidisciplinar i d’alt valor afegit als projectes dels nostres clients, basat en el know-how,  l’experiència internacional adquirida i la formació continuada i actualitzada del nostre equip tècnic i col.laboradors externs.
Contacte
Social

Localització

© Egein 2019