Serveis

 

EGEIN ofereix els serveis tècnics integrals en enginyeria i construcció amb un equip professional multidisciplinar en arquitectura i enginyeria, aportant als nostres clients 40 anys d’experiència i àmplies referències en els sectors industrial, agroalimentari i terciari.

ENGINYERIA

Seguretat i Salut en obres de construcció i instal·lacions

- Serveis

EGEIN enginyeria ofereix els serveis de prevenció de riscos laborals mitjançant tècnics  acreditats i amb...

Veure més

Arquitectura Industrial, Urbanisme, Energies Renovables i Medi Ambient.

- Serveis

EGEIN ofereix els seus serveis d’enginyeria i arquitectura industrial en la planificació de les necessitats tècniques,...

Veure més

Direcció Facultativa d’obres de construcció

- Serveis

Direcció facultativa d’obres de construcció i instal·lacions de naus i plantes industrials, construcció...

Veure més

Recerca de sòl, estudis d’inversió i tramitacions administratives

- Serveis

EGEIN enginyeria pot acompanyar els seus clients des del primer inici de definició de les necessitats tècniques,...

Veure més

Instal·lacions, energies renovables, legalitzacions d’activitats i seguretat industrial

- Serveis

Els serveis integrals d’enginyeria al projecte de construcció o ampliació d’edificacions industrials, comercials,...

Veure més

Project Management i gestió integral d’obres

- Serveis

EGEIN enginyeria ofereix els serveis de Project Management aportant el know-how del seu equip pluridisciplinar i experiència contrastada en el...

Veure més

Projectes de construcció de naus i plantes industrials

- Serveis

Disseny i redacció del projecte integral de  construcció de naus i plantes industrials, optimitzant la solució constructiva...

Veure més

Projectes de construcció d’edificis comercials, logístics, agroalimentaris i d’oficines

- Serveis

Disseny i redacció del projecte integral de construcció d’edificis comercials,  logístics, agroalimientaris i...

Veure més

CONSTRUCCIÓ PER USOS

Edificació comercial i retail

- Serveis

EGEIN Construccions us ofereix el servei de disseny i execució integral d’edificacions comercials i retail de mitjana i gran...

Veure més

Edificació industrial

- Serveis

EGEIN Construccions us ofereix el servei de disseny i execució integral de naus i plantes industrials des de l’inici fins a...

Veure més

Edificació Centres logístics

- Serveis

EGEIN Construccions us ofereix el servei de disseny i execució integral de centres  logístics des de  l’inici fins a...

Veure més

Edificació agroalimentària

- Serveis

EGEIN Construccions us ofereix el servei de disseny i execució integral de naus i plantes agroalimentàries des de  l’inici...

Veure més

Edificació d’oficines

- Serveis

EGEIN Construccions us ofereix el servei de disseny i execució integral d’edificis  d’oficines des de  l’inici...

Veure més

Edificació terciària i esportiva

- Serveis

EGEIN Construccions us ofereix el servei de disseny i execució integral d’edificis esportius, lúdics  i  de ...

Veure més

CONSTRUCCIÓ PER TIPOLOGIA

Naus i edificacions prefabricades de formigó

- Serveis

EGEIN Construccions disposa d’una àmplia experiència i  Know-how en el disseny, càlcul i muntatge d’estructures...

Veure més

Naus i edificacions mixtes

- Serveis

EGEIN Construccions us ofereix el servei de disseny i execució integral de naus i plantes industrials des de  l’inici fins a...

Veure més

Naus i edificacions d’estructura i tancaments metàl.lics

- Serveis

EGEIN Construccions disposa d’una experiència de més de 40 anys com estructurista en el disseny, càlcul i muntatge...

Veure més

CONSTRUCCIÓ PER COMPLEMENTARIS

Manteniment de conservació i d’actualització d’edificis

- Serveis

EGEIN Construccions ofereix als seus clients  el servei de manteniment de conservació preventiu i correctiu per façanes i...

Veure més

Rehabilitació integral d’edificis

- Serveis

EGEIN Construccions disposa d’una àmplia experiència i solucions constructives en la rehabilitació integral tant...

Veure més
Contacte
Social

Localització

© Egein 2019